LET’S DESIGN YOUR NOVEL

ALGEMENE VOOR WAARDEN VOORWAARDEN

ALGEMENE VOOR WAARDEN VOORWAARDEN

DESIGNS BY LOTTE – DIENSTEN

Vertrouwelijk

Alle informatie die de opdrachtgever deelt wordt vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal alleen maar gebruikt worden door Designs by Lotte om de beste service te leveren, en om het ontwerp zo goed mogelijk af te ronden. Deze informatie zal niet met een derde partij worden gedeeld, tenzij de opdrachtgever dat wil of hier toestemming voor geeft.

Aanbetaling

Selfpubbers moeten een aanbetaling van €75 euro voldoen na het ondertekenen van de overeenkomst, dit om het risico te voorkomen dat Designs by Lotte uren investeert in een project dat uiteindelijk leidt tot een weigering tot betalen.

Het indienen van een aanvraag via de website is geheel vrijblijvend en verplicht de opdrachtgever niet direct tot betalen. De opdrachtgever wordt pas om een betaling gevraagd nadat hij/zij het contract heeft ondertekend en besluit gebruik te maken van de diensten van Designs by Lotte.

Voor uitgevers geldt geen aanbetaling.


Betaling

Door het tekenen van de overeenkomst ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden. Het niet nakomen van de gemaakte afspraken leidt tot beëindiging van de overeenkomst, waarbij eerder ontvangen bedragen niet worden geretourneerd. Is er nog niets betaald door de opdrachtgever, maar heeft Designs by Lotte wel al werkzaamheden verricht, dan dient de opdrachtgever deze kosten te vergoeden. Als een opdracht uit meerdere fasen bestaat en de opdrachtgever nog niet alle informatie kan aanleveren maar er wel al werkzaamheden zijn verricht door Designs by Lotte, heeft Designs by Lotte het recht om de uren die zij heeft gemaakt te declareren bij de opdrachtgever.


Betalingstermijn

Na het ontvangen van de factuur, dient deze binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Is de factuur na deze 30 dagen nog niet betaald, dan krijgt de opdrachtgever een betalingsherinnering waarin hij gesommeerd wordt om het factuurbedrag alsnog binnen 5 dagen te betalen. Wordt het bedrag na deze betalingsherinnering nog niet betaald, dan zal de vordering uit handen worden gegeven. Er worden geen bestanden geleverd tot het verschuldigde bedrag is betaald.


Premade boekomslagen

Premade boekomslagen zijn eenmalig beschikbaar, hierbij geldt de regel: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Als ze eenmaal zijn verkocht, zullen ze ook nooit meer worden verkocht. Alle verkopen zijn definitief en worden niet terugbetaald. Premade boekomslagen mogen niet worden doorverkocht. Bij het aankopen van een premade boekomslag, gaat de opdrachtgever akkoord met alle voorwaarden op deze pagina.

Als er wijzigingen aan het premade boekomslag moeten plaatsvinden, zal dit binnen 1 week gebeuren. Het veranderen van de titel is in de prijs inbegrepen. Het aanpassen van kleine elementen, zoals een kader weghalen of een kleur veranderen, wordt aangerekend* met €15 euro per wijziging.

*pakket 3 bevat 2 gratis kleine wijzigingen.


Concept

Ruwe schetsen mogen niet worden gedeeld met derde partijen of online worden gedeeld in welke vorm dan ook (berichten, groepen, forums, etc.). Als de opdrachtgever de schets met een andere partij wil delen, moet hiervoor schriftelijke toestemming worden verleend.
Afgekeurde boekomslagen kunnen te koop worden aangeboden als een premade boekomslag.


Revisies

Als een pakket revisierondes heeft, staat dit bij het pakket vermeld. Elke revisie daarbovenop kost €15,- extra. Er vinden maximaal 5 revisierondes plaats voor dit bedrag. Revisierondes na ronde 5, worden gezien als meerwerk en zullen tegen €75,- extra per uur in rekening worden gebracht met een minimumvergoeding van één uur.


Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd is 7-14 werkdagen (vakanties uitgezonderd). Tijdens drukke periodes kan de ontwerptijd uitlopen tot maximaal 28 werkdagen. Designs by Lotte zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. Designs by Lotte is niet verantwoordelijk voor gemiste deadlines als gevolg van arme communicatie.


Laatste goedkeuring

Alle wijzigingen die worden aangevraagd na definitieve goedkeuring en/of nadat de definitieve bestanden zijn aangeleverd, zullen tegen €75,- extra per uur in rekening worden gebracht met een minimumvergoeding van één uur.


Tarieven

De tarieven op de website kunnen op elk moment en zonder waarschuwing worden gewijzigd. De prijs tussen Designs by Lotte en de opdrachtgever staat vast wanneer de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voorwaarden.


Definitieve bestanden

Alle bestanden die worden aangeleverd worden verstuurd via de mail. Tenzij de bestanden erg groot zijn, dan wordt er gebruik gemaakt van WeTransfer.


Publicatierechten

De opdrachtgever verklaart en garandeert dat de tekst, afbeeldingen, foto’s en/of ander materiaal dat door de opdrachtgever wordt verstrekt voor het ontwerpproject, eigendom is van de opdrachtgever of daar een licentie voor heeft. De opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor het materiaal en de geldigheid van auteursrechten, handelsmerken en eigendom waarvan de opdrachtgever beweert hier de rechten van te hebben. De opdrachtgever stemt ermee in om de ontwerper en hun gelieerde ondernemingen te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen elke claim van inbreuk, of enig handelsmerk, auteursrecht of handelsgeheim, of nalatigheid die voortvloeit uit enige tekst, afbeeldingen, foto’s of ander materiaal dat door de opdrachtgever is verstrekt.


Ontwerplicenties & open bestanden

Lotte van den Noort van Designs by Lotte behoudt de volledige rechten van alle ontwerpen, schetsen (inclusief layout; stijl; fonts; afbeeldingen. Ofwel; open bestanden) en deze mogen door niemand worden nagemaakt. Ook mogen er geen werken worden gebaseerd op het originele ontwerp.

Designs by Lotte mag de werken in haar portfolio gebruiken, voor marketing en promotie.

De opdrachtgever begrijpt dat het ontwerp NIET door iemand mag worden aangepast, behalve door Lotte van den Noort van Designs by Lotte.

Meer informatie en uitleg over waarom dit zo werkt, lees je hier.


Attributie

Designs by Lotte vereist een benoeming van de naam wanneer een boek wordt gedrukt waarvan Designs by Lotte het omslag of het binnenwerk heeft gemaakt als:

Omslagontwerp © Designs by Lotte
of;
Omslagontwerp: © Designs by Lotte
of;
Binnenwerk © Designs by Lotte
of;
Grafisch design © Designs by Lotte

Of een andere vorm dat duidelijk aangeeft dat Designs by Lotte de maker is van de desbetreffende geleverde dienst(en).


Aansprakelijkheid

Designs by Lotte kan op geen enkel moment financieel of juridisch verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen, kosten, vergoedingen of uitgaven die door de opdrachtgever worden gemaakt als gevolg van het gebruik van het ontwerp van Designs by Lotte.


Project beëindiging

Designs by Lotte is trots op haar ontwerpen en zal haar naam niet zetten op iets waar ze niet achterstaat. Ze vraagt u haar suggesties en ideeën, die in uw beste belang worden gegeven, over te nemen. Elke vorm van micromanaging of geforceerde kunstrichting tijdens de ontwikkelingsfase wordt niet getolereerd. Ze behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen als een opdrachtgever: zich bemoeit met excessief micromanaging; en/of een aanhoudend gebrek aan vertrouwen toont of onvermogen om vooruit te komen binnen een project. Bij elke gelegenheid om de situatie te verhelpen, zal de opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld voordat opschorting wordt overwogen. Elke opschorting/beëindiging zal niet resulteren in enige terugbetaling van geld en alle ontwikkelde ontwerpen en concepten blijven volledig eigendom van Designs by Lotte. De opdrachtgever verliest alle rechten om de werken die in elke fase van de ontwikkeling zijn gemaakt te delen/gebruiken en stemt ermee in om alle verstrekte concepten/bestanden te vernietigen.

Veelgestelde vragen

De uitleg op de pagina veelgestelde vragen behoort ook tot deze algemene voorwaarden. Met het akkoord gaan op deze algemene voorwaarden, ga je tevens ook akkoord met de uitleg op de veelgestelde vragen.


Overeenkomst

Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst van alle partijen. Op deze overeenkomst zijn geen aanvullende beloften of voorwaarden van toepassing, schriftelijk of mondeling, die hierin niet zijn opgenomen. Bij levering van de definitieve bestanden wordt deze overeenkomst geacht te zijn vervuld.

DESIGNS BY LOTTE – WEBSHOP

Klantgegevens

Wanneer een klant besteld en/of zich registreert als klant bij Designs by Lotte, worden de klantgegevens met uiterste zorg behandeld. Gegevens worden niet met derde partijen gedeeld en/of openbaar gemaakt.

 
Producten

De producten in de webshop zijn origineel en eigen. Geen van de producten wordt van andere winkels gehaald en/of doorverkocht.

De voorraad van een product is altijd zichtbaar in de webshop, zodat de klant weet wat nog leverbaar is. Komt het voor dat een product is aangekocht maar niet meer op voorraad is, dan zal Designs by Lotte het aankoopbedrag en het verzendbedrag terugstorten naar de koper. In dit geval kan het ook voorkomen dat Designs by Lotte een nieuwe voorraad aanlevert en de klant hiervan (binnen 3 werkdagen) op de hoogte brengt, zodat de keuze bij de klant blijft: geld terug of wachten op nieuwe voorraad.


PRE-ORDERS

Wanneer je meerdere producten koopt en een van deze producten is een pre-order, wordt alles tegelijkertijd verstuurd. Bestellingen worden niet los van elkaar verzonden. Koop je bijvoorbeeld in de maand mei een boek dat op voorraad is, samen met een boek dat als pre-order te koop is en welke pas in augustus beschikbaar is, dan wordt de hele order pas in augustus verzonden.


Verzending

Designs by Lotte verpakt en verzend haar producten met uiterste zorg. Wanneer het verzendbedrag boven de €6 uitkomt ontvangt de klant een track&trace code om het pakket te kunnen volgen.

Iedere woensdag worden de bestellingen verzonden. Bestellingen die op donderdag of later zijn geplaatst, worden dan ook pas de volgende woensdag verzonden. Bestellingen die op woensdag later dan 15:00 zijn geplaatst, worden de woensdag daarop verstuurd.


Betaling

Betalingen met iDeal, creditcard of Bancontact achteraf betalen dienen door de klant zorgvuldig te worden afgerond. Geld terugboeken zonder geldige reden en zonder Designs by Lotte hiervan op de hoogte te brengen is niet toegestaan. Als er iets mis is met de bestelling of de klant heeft zich bedacht (binnen 30 dagen) dan wordt de klant verzocht hiervoor contact op te nemen met Designs by Lotte om tot een overeenkomst en oplossing te komen.


Retour

De klant heeft na aankoop van een product 30 dagen bedenktijd om een bestelling te annuleren of te wijzigen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met Designs by Lotte.

Is een product bij levering beschadigd* of blijkt het een verkeerd product te zijn, dan dient de klant hiervoor (binnen 14 dagen na ontvangst) contact op te nemen met Designs by Lotte. Designs by Lotte zal er dan alles aan doen om de klant tegemoet te komen.

*Beschadigingen gemaakt door de pakketdienst valt buiten de garantie.

Producten mogen worden teruggestuurd met een geldteruggarantie mits het product onbeschadigd is (tenzij klant heeft aangegeven en aangetoond dat het product al beschadigd uit de verpakking kwam). Designs by Lotte vergoed de verzendkosten voor de klant wanneer het product is beschadigd of verkeerd is geleverd. Klant vergoed de verzendkosten wanneer de klant het juiste product heeft gekregen en onbeschadigd is, maar zich heeft bedacht.